Život začíná tam, kde končí strach

Sebeobrana je dlouhodobý proces. Je to vytrvalost. Je to disciplína.

V našich kurzech budeme společně pracovat na myšlence, že nemožné neexistuje. Existuje jen lenost a strach. Věříme, že se na naše kurzy budete těšit, lenost přeperete a strach společně zpracujeme. Základem sebeobrany, kterou vyučujeme, je prevence.

Zpočátku se budeme věnovat základním principům sebeobrany, které vám zvýší šanci konfliktu předejít a vyhnout se mu. V průběhu kurzu se postupně začneme učit velmi jednoduché, ale efektivní principy sebeobrany. Naším cílem je, abyste se těšili ze svých pokroků. Ty vás totiž nejlépe mohou motivovat a posouvat dál k vašemu cíli.

Nikola Slovák DiS.
MAJITEL / HLAVNÍ INSTRUKTOR

 

Certifikace

- Instruktor sebeobrany ll.třídy MŠMT ČR
- Instruktor Krav Maga KMG civil
- instruktor Krav Maga KMG Law Enforcement
- instruktor Krav Maga KMG kids
- instruktor Krav Maga United civilv - instruktor Krav Maga United Kids
- instruktor Krav Maga United Law Enforcement
- instruktor Krav Maga United Women
- instruktor teleskopického obušku a příslušenství ESP
- trenér boxu lll.třídy

Akreditované kurzy na téma domácího násilí

- Metody vyhodnocování zvláště závažných případů domácího násilí a management rizik
- Úvod do problematiky domácího násilí
- Další příčiny domácího násilí

Akreditovaný kurz

- Zážitková pedagogika v praxi

http://www.kravmaganico.cz/wp-content/uploads/2018/06/IMG_1143-e1561664973192-670x620.jpg